Top Moravia Health
Rehabilitace
Nadstandardní péče

Bolesti hlezna (kotníku)

Hlezno je kloub skládající se z  lýtkové, holenní a hlezenní kosti. Jedná se o jeden z nejsložitějších kloubů v lidském těle. Lidově je hlezenním kloub označovaný jako kotník, zřejmě z důvodu, že vnější a vnitřní kotník jsou součástí hlezna. Vnitřní a vnější kotník tvoří vidlici, mezi kterou je uložena hlezenní kost, pohyb je tak možný pouze ve směru dopředu a dozadu, tedy napnutí a ohnutí. Pohybu hlezna zevně je zabráněno výběžkem kosti lýtkové a pohybu dovnitř výběžkem kosti holenní. Kloub je zpevněný silnými vazy, které jsou uchyceny na patě.

Správná funkce hlezenního kloubu je pro pohybový aparát nezbytná, na hlezno se při pohybu přenáší váha celého těla a jakékoliv poranění či dysfunkce se projeví bolestmi a omezením pohyblivosti člověka.

 

Příčiny

Úrazy hlezna jsou velmi časté. Pokud je při přenesení plné váhy směřován pohyb kloubu jiným směrem než dopředu nebo dozadu dojde k povolení nebo přetržení vazů a může dojít k fraktuře kostí.

 • Distorze hlezna – podvrtnutý kotník se projevuje silnou bolestí, omezením hybnosti kloubu a otokem. Příčinou bývá špatný došlap nebo doskok na dovnitř vybočenou nohu.
 • Zlomenina hlezna – při vážnější distorzi hlezna může dojít ke zlomeninám vnějšího, vnitřního nebo obou kotníků.
 • Chronická nestabilita hlezna – vzniká po opakovaných distorzích, v jejichž důsledku chybí postranní stabilizátory. K podvrtnutí může dojít i při chůzi na rovné ploše.
 • Osteoartróza – opotřebení chrupavky se projevuje klidovou i noční bolestí a omezením rozsahu pohybu.
 • Natažení či přetržení vazů v důsledku špatného došlapu
 • Vadné držení těla – může způsobit nevhodnou chůzi a nerovnoměrné zatěžování hlezenních kloubů
 • Přetěžování jedné strany těla

Léčba

Léčba závisí na příčině. V akutní fázi bolestí hlezna, by se kloub neměl zatěžovat plnou váhou a při chůzi by se měly využívat berle nebo jiné pomůcky. Poraněné místo je dobré ledovat, zabandážovat elastickým obvazem a užívat prášky proti bolesti. Při sedu nebo lehu je vhodné udržovat nataženou nohu mírně zvednutou podložením např. polštáře.

V další fázi se již zahajuje léčba pod dohledem fyzioterapeuta, při které se nacvičuje správný pohybový stereotyp a posiluje se lýtkové svalstvo.

Prevence

Preventivní opatření se týkají především předcházení distorzi hlezna. Ta vzniká náhlým nekontrolovaným došlápnutím, tomuto zranění tak prakticky nelze předcházet. Důležité je ale předcházet opakovaným distorzím, které mohou hlezenní kloub trvale poškodit.

 • Rehabilitační cvičení pro posílení kotníku
 • Cvičení pro lepší rovnováhu
 • Udržovat optimální tělesnou hmotnost
 • Před fyzickou námahou hlezno protáhnout a procvičit
 • Nošení správné obuvi