Top Moravia Health
Rehabilitace
Nadstandardní péče

Bolesti ramene

Rameno je velmi složitý kloub náchylný na bolesti a poškození. Funkce ramene je zajištěna vzájemnou koordinací řady vazů a svalů, díky čemuž se jedná o kloub s největším rozsahem pohybu v těle, rameno umožňuje otáčet paži ve všech směrech. Zjednodušeně se rameno skládá ze zaoblené hlavice horní části pažní kosti a jamky, která je tvořena prohloubeninou v ramenní lopatce. Hlavice zapadá do jamky a vytváří kloub, který je obklopen chrupavkou, svaly a vazy pro zajištění pohybu a stability kloubu. Pro správnou funkčnost kloubu je nutná souhra a koordinace všech částí ramene.

 

Příčiny

  • Bolesti ramenního kloubu mohou mít původ v úrazech a zraněních, ve vnitřní poruše kloubu, v poruše vazů a svalů nebo může pramenit mimo samotný ramenní kloub.
  • Osteoartróza - ve zdravém rameni je povrch, kde se hlavice pažní kosti tře o jamku, hladký a pokrytý ochranou chrupavkou. Vlivem artrózy dochází k opotřebování chrupavky a vzájemné tření povrchů při pohybu působí bolest.
  • Přetěžování svalů a vazů v rameni – přetížení tzv. rotátorové manžety vede k zánětům šlach a tzv. tíhových váčků, které snižují přetěžování a třecí sílu mezi plochami.
  • Zánět šlachy bicepsu
  • Syndrom zmrzlého ramene – kolem ramene je vazivové pouzdro, které se v některých případech smršťuje a neumožňuje plný rozsah pohybu.
  • Bolesti krční páteře, které vystřelují do ramen a horních končetin.
  • Impingement syndrom – je způsoben narážením hlavice pažní kosti na vaz mezi klíční kostí a lopatkou při rozpažení.

Léčba

Ve fázi akutních bolestí léčba spočívá v odstranění bolest způsobujících pohybových stereotypů a zahájení klidového režimu. V této fázi jsou bolesti způsobeny zánětem měkkých tkání, jsou tak předepisovány masti či léky na snížení bolesti. Terapie také zahrnuje rehabilitační cvičení pod vedením fyzioterapeuta za účelem protažení, uvolnění či posílení příslušných svalů. Pokud je léčba neúčinná přistupuje se jako k poslední variantě k artroskopickému chirurgickému zákroku.

Prevence

Preventivní opatření vycházejí z nepřetěžování ramenního kloubu, vyhýbání se nevhodným pohybům a důkladné regenerace po fyzické námaze. Důležité je posílit hluboký stabilizační systém, případně napravit vadné držení těla. Před cvičením nebo fyzickou aktivitou náročnou na ramena je nutné rameno dostatečně zahřát a protáhnout. Do tréninku je vhodné zahrnout cviky na posílení stability kloubu z toho důvodu, že rameno je ze všech kloubů na těle nejnáchylnější k vykloubení.