Top Moravia Health
Rehabilitace
Nadstandardní péče

Vstupní kineziologické vyšetření

První návštěva fyzioterapeuta je zaměřena především na celkové zhodnocení stavu pohybového aparátu a zjištění příčin bolestí a potíží. Cílem je lépe poznat vlastní tělo a pohybový aparát a jeho slabá místa a problémy. Důkladné vstupní vyšetření, neboli kineziologický rozbor, je odhalí a teprve poté lze zahájit smysluplnou rehabilitační léčbu.

Při vstupním kineziologickém vyšetření je kladem velký důraz na podrobnou diagnostiku potíží pohybového aparátu. Pouze kvalitní diagnostika a rozbor je základem následné úspěšné léčby, chybný závěr by měl za následek neúčinnou léčbu.

Součástí kineziologického rozboru je vysvětlení zjištěných příčin potíží a bolestí a zdůvodnění navrženého léčebného postupu podle individuálních potřeb a možností pacienta.

 

Jak to probíhá?

Vstupní kineziologické vyšetření trvá cca 50 minut. Po posouzení údajů získaných při vstupním vyšetření fyzioterapeut navrhne individuální rehabilitační program, který se skládá z 5 až 10 návštěv, při kterých jsou absolvovány jednotlivé terapeutické procedury.

Součástí je také vstupní rozhovor s pacientem, který slouží ke zjištění toho, jak moc je organismus zatížený a jaké další faktory mohou mít vliv na pohybový aparát. Otázky se týkají těchto oblastí:

  • Současné problémy pohybového aparátu
  • Prodělané úrazy a problémy pohybového aparátu
  • Pracovní zátěž – fyzická náročnost práce, pracovní poloha, časová náročnost práce během dne, pracovní prostředí
  • Sportovní zátěž – vykonávané sporty v současnosti i v minulosti, intenzita tréninku
  • Stres – vystavení organismu stresu v zaměstnání nebo v soukromí

Co všechno se vyšetřuje?

Kineziologický rozbor je zaměřený na vyšetření a zhodnocení pohybových stereotypů, svalovou sílu, rozsah kloubního pohybu, držen těla, stabilitu a celkovou kondici. V rámci vstupního vyšetření se provádí:

  • Test kloubní pohyblivosti
  • Test svalové síly
  • Test stability a koordinace

Jak se připravit?

Součástí vyšetření je i seznámení se s dosavadní léčbou, proto je dobré na vyšetření přinést zprávy od lékaře a výsledky z vyšetření (rentgen, CT, apod.). Žádná speciální příprava není nutná, vstupní vyšetření probíhá nejčastěji ve spodním prádle nebo v přiléhavém sportovním úboru.

Máte zájem o rehabilitaci?

CHCI SE OBJEDNAT